Производството на електроенергия за първите три дни на новата 2021 г. е в обем от 320 112 MWh и намалява (минус) с 14.49 на сто. За сравнение, в периода от 1 до 3 януари 2020 г. производството на електроенергия е било от порядъка на 374 374 MWh. Това показват данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната от 1 до 3 януари 2021 година спрямо същия период на миналата година.

Потреблението на ток за сравнявания кратък тридневен период също е на минус. Ако през 1 - 3 януари 2020 година потреблението на електроенергия е възлизало на 359 331 MWh, то за същото време на новата 2021 година се свива до обем от 297 977 MWh. Това е спад (минус) със 17.07 процента.

Данните за производството и потреблението са доста шокиращи, както и за базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), с изключение на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Доста високи са показателите по отношение на салдото (износ-внос) като за сравнявания тридневен период се отчита значителен скок с (плюс) 47.14 на сто. Така то достига до обем от 22 135 MWh. За трите дни от началото на миналата година салдото е било от порядъка на 15 043 MWh.

Участието на базовите централи за времето от 1 - 3 януари тази година е в обем от 280 486 MWh и намалява с 13.20 процента. За сравнение през първите три дни на отминалата 2020 г. то е било от порядъка на 323 145 MWh.

Данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа за първите три дни на 2021 г. в сравнение с аналогичните три дни на 2020 г. определено са разочароващи. Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания тридневен януарски период на 2021 г. намалява със съществените (минус) 42.17 % и е в обем от едва 7 929 MWh. Година по-рано през същото време дела на ВЕИ е бил в обем от 13 712 MWh. В частност това се дължи на спада на вятърните (минус 55.42 %) и фотоволтаични (минус 16.58 %) мощности, докато при биомасата резултатът е положителен (плюс 2.63 %).

3е-news.net