Преди броени дни КНСБ обсъди със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов подготвяните промени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

По покана на конфедерацията министър Пеканов се включи в Изпълнителния комитет на КНСБ.

Профсъюзният лидер Пламен Димитров изрази опасенията на конфедерацията по плана, свързани с отпадането на важни проекти в енергетиката, орязването на средства за столицата, напоителните системи, дигитализацията на системата на Електроенергийния системен оператор.

"За нас е притеснително, че в плана няма проект за улавяне на въглероден диоксид, предложен за комплекса "Марица Изток" и че е променен обхватът за новите газови връзки - тръбата към ТЕЦ "Бобов дол" е отпаднала. Тази газова връзка ще бъде и за водород, това е важен проект за района на Кюстендил и Перник", посочи конкретно Димитров.

По този начин профсъюзите станаха поредната силна обществена организация, която се обяви в защита на важни за съдбата на българската енергетика проекти. Редица експерти вече коментират и се надяват, че отпадането на газовата връзка с ТЕЦ "Бобов дол" от Плана за възстановяване и утойчивост е плод на недоразумение. Тази връзка е от изключително стратегическо значение за България и би осигурила бъдещата зелена трансформация на целия Югозападен въгледобивен регион. Без нея, при сегашната цена на въглеродните емисии и строгите екологични изисквания, на Европейския Зелен пакт е възможно в обозримо бъдеще хиляди български работници и технически специалисти от кюстендилско и пернишко, да останат без работа. На най-високо европейско ниво Югозападният въгледобивен регион вече бе определен като приоритетен за транформацията на българската енергетика, което означава, че би могъл да разчита и на европейска подкрепа.

Със своите мощности от 600 мегавата централата в Бобов дол е важна част енергийната система на страната. Предприятието е структуроопределящо за целия югозападен регион и пряко и косвено осигурява поминъка на над 4000 души.

В последните години ТЕЦ "Бобов дол" започна проекти ,които да помогнат за зелена трансформация. Основна част е преминаването от въглища към използването като гориво на природен газ, а вбъдеще и на водород. На територията на дружеството се предвижда и изграждането на голям фотоволтаичен парк.