Правителството на Испания утвърди дългосрочна стратегия за декарбонизация на страната до 2050 г. Тя предвижда повишаване на дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия до 97% към посочената дата, а експертите определят това като доста амбициозна задача.

Емисиите от парникови газове се предвижда да бъдат намалени с 90% от нивото от 1990 г., а оставащите 10% ще бъдат компенсирани чрез прилагане на методи за поглъщане на въглерод. В тази връзка се предвижда възстановяване на горския фонд на страната и в частност залесяване на 20 000 хектара за времето до 2050 г. Така и горските площи в страната ще се увеличат с 4%.

Испанското правителство утвърди по-рано закон, според който цялата електроенергия в страната през 2050 г. трябва да е от възобновяеми източници, но още през 2040 г. делът на ВЕИ трябва да достигне 97% (през 2030 г. - 74%). Още тогава бе заложено виждането секторът на ВЕИ да бъде двигател на икономическото и промишлено възстановяване след кризата COVID-19.

Испания не планира да развива ядрена енергетика и ще прекрати експлоатацията на съществуващите АЕЦ през втората половина на 2030-те години.

Заедно със стратегията за декарбонизация, правителството утвърди и нови правила за провеждане на конкурси по проектите за ВЕИ, които ще заменят действащите от 2013 г. норми. Новите правила са важни предвид амбициозното намерение за изграждане на 60 GWt мощности от ВЕИ (основно в сектора на слънчевата и вятърна енергетика) в периода от 2021 г. до 2030 г. в съответствие с плана за декарбонизация, се казва в официалното съобщение на испанското правителство.

3e-news.net