Министърът на туризма Николина Ангелкова съобщи по време на парламентарния контрол, че за общо 143 морски плажа, които се стопанисват, средната цена за чадър е около 6,50 лева, а за шезлонг - около 5,60 лева. Тя съобщи, че има плажове с цени на съоръженията съответно два и три лева, а има и такива с безплатни чадъри и шезлонги срещу консумация.

Тя изтъкна, че голяма част от действащите към настоящия момент договори за концесии на плажове са сключвани в края на деветдесетте години и в началото на новото хилядолетие в условията на липсващ механизъм и законов начин за регулиране на максималните цени за чадър и шезлонг.

От 2017 г. във всички новосключени договори за концесия или наем е включена клауза за максимална цена на чадър и шезлонг, предложена от участника, която е фиксирана и не може да бъде надвишавана за целия период от договора, като при нарушения са предвидени съответните санкции, включително и прекратяване на договора.