Салдото по статия преки инвестиции в страната за септември е отрицателно в размер на 377,4 млн. евро при отрицателно салдо от 206,5 млн. евро за септември 2021 г., съобщ БТА, като се позова на данни на Българската народна банка.

За януари - септември 2022 г. салдото за преки инвестиции е отрицателно в размер на близо 1,2 млрд. евро (1,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП) при отрицателно салдо от 1,166 млрд. евро (1,6 на сто от БВП) за същия период на 2021 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват през септември с близо 404 млн. евро, при увеличение с 230 млн. евро за септември 2021 г.

За януари - септември 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 1,469 млрд. евро (при увеличение с 1,324 млрд. евро за януари - септември 2021 г.).

Преките инвестиции в чужбина за септември 2022 г. нарастват с 26,3 млн. евро, при ръст с 23,4 млн. евро за септември 2021 г.

За януари - септември 2022 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с над 296 млн. евро (при увеличение с близо 158 млрд. евро за януари - септември 2021 г.).