Финансовите инструменти имат редица предимства в сравнение с безвъзмездната финансова помощ, която е традиционният начин за предоставяне на средства от бюджета на ЕС. Това е заявила зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на откриването на "Sofia international money exhibition" под мотото "Финансовите инструменти като реална възможност за развитието на малките и средни предприятия", съобщиха от министерството. Форумът е организиран от Българската търговско-промишлена палата, Съвета по инвестиции към БТПП и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Зам.-министър Иванова е пояснила, че към момента, по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (ОПИК), чрез "Фонд на фондовете" са отворени три финансови инструмента за дялови инвестиции, предназначени за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП). Публичните средства от програмата са в размер на приблизително 112 млн. лв. и са предназначени за ранен и начален етап от развитието на предприятията. "През 2020 г. ще заработят още 3 фонда за дялови инвестиции с размер на публичните средства по ОПИК от около 85 млн. лв. Допълнително предстои да се обяви финансов инструмент за енергийна ефективност и иновации в размер общо на 140 млн. лв. Също така ще бъде обявен и инструмент за микрокредитиране в размер на 30 млн. лв.", е подчертала Иванова.

Икономическият зам.-министър е изтъкнала, че до момента са подкрепени 2 302 МСП чрез безвъзмездни средства от ОПИК. "До края на настоящия програмен период по програмата предстои да се обявят още две процедури, които са насочени към малките и средни предприятия, а именно: "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия" и "Дигитализация на малки и средни предприятия". Това са двете процедури, които от една стана ще подкрепят МСП в развитието им, от друга ще подсили иновационното представяне на нашите компании, което е един от приоритетите и за следващия програмен период, е посочила Иванова.

"Друга възможност за финансиране чрез финансови инструменти през този програмен период е Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОП ИМСП) с помощта на Европейски инвестиционен фонд. По програмата са подкрепени 3 893 броя микро, малки и средни предприятия и са предоставени 4 481 броя транзакции към тях", е заявила Иванова. Тя е допълнила, че програмата е отворена до края на тази година, като се обмислят възможности за подпомогне и продължаване на инициативата с допълнителен ресурс.