Делът на произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за пръв път е превишило 50% през 2020 година, сочат данните на специализираната платформа energy-charts.de (Fraunhofer ISE), която обобщава оперативните статистически данни на немските системни оператори. През миналата година от ВЕИ са били произведени 246 ТВтч.

Този висок резултат е частично обусловен от "кризата с коронавируса", довел до намаляване на потреблението на енергия в Производството, което е съставлявало 488 ТВтч, спрямо 515 ТВтч през 2019 г. Преди година, макар че делът също е бил висок, е съставлявал 46 на сто. Както се вижда, годишното производство на електроенергия в Германия за пръв път за продължителен период е спаднало под 500 ТВч.

През 2020 г. вятърната енергетика е била най-големият източник на производство на електроенергия в Германия, отбелязвайки значителен отскок. Нейният дял годишното производство на електричество е 27 процента. Вятърните електроцентрали са произвели повече от тези, работещи на каменни и кафяви въглища. Годишното производство от слънчевите електроцентрали за пръв път е надхвърлило 50 ТВтч, а делът и надвишила 10% от годишното производство на електроенергия в страната.

За сравнение, производството на основата на слънцето и вятъра през миналата година е бил от порядъка на 182 ТВтч или с 37% от произведената електроенергия в Германия.

Припомняме, че в статистиката на energy-charts се отчита чистото (нето) производство на електроенергия в страната, тоест не е отчетено производството на електроенергия от самите централи, а също така и собствените мощности на промишлените предприятия, а и потреблението им.

3е-news.net