От Българска соларна асоциация (БСА) предлагат за създаване на "енергийни кооперативи". Идеята е по този начин да се допусне директно отдаване и приемане на електрическа енергия от съседни производители и консуматори чрез директни електропроводи или през електроразпределителната мрежа, заплащайки определена от КЕВР такса пренос. Такова становище са отправили от БСА до председателя на Комисията по енергетика Валентин Николов като мотивирано допълнение, относно предложение на Електроенергийния системен оператор, отправено между първо и второ гласуване на Закона за енергетиката.

От сдружението се допълват, че изменението разширява обхвата на обектите, които могат да бъдат снабдявани от производител на електроенергия и спомага за либерализацията на пазара, като позволява пряко договаряне между производител и потребител на енергия. Според Асоциацията по този начин се облекчава използването на електроразпределителната и преносна мрежа и се намаляват разходите на производителите и потребителите за отдаване и приемане на енергия от мрежата.

В момента върху количеството енергия консумирана на мястото на производството, поради това, че субектите са различни физически и юридически лица се начислява такса пренос, достъп, разпределение и от двете страни.

"С нашето предложение целим тази тежест да отпадне за частта енергия, която директно се доставя от производител на потребител", пише още в становището на Българска соларна асоциация.

БСА е сдружение с нестопанска цел, което обединява компании и физически лица в областта на възобновяемата енергия.