В началото на октомври т.г. Европейският парламент прие закон, който коригира досега действащия за емисиите на СО2 и климатичните промени. Преследваната преди това цел, емисиите да се намалят с 40% до 2030 г. спрямо базовата 1990 г., бе заменена с изключително амбициозните 60%, независимо, че тя е непосилна за повечето държави-членки на ЕС, припомня в статията си ВЕИ специално за 3е-news.net инж. Щерьо Щерев, заместник-председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

Според него, корпоративни лобита и "зелени" политици бързат да задължат с този закон националните правителства ускорено да затворят ТЕЦ на местни въглища, а на тяхно място стимулират изграждането на ВЕИ паркове. Щедро финансирана медийна пропаганда от години рекламира тези паркове като екологично чисти и непрекъснато поевтиняващи източници на електрическа енергия. Гласувалите евродепутати в подкрепа на този закон настояват всяка държава членка да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г., като след това ЕС ще постигне "отрицателни емисии" - каквото и да означава това?!

За постигане на тази химерична цел те предлагат огромни кредити за финансиране ускорено изграждане на ВЕИ-паркове. Създателите на политики преместват фокуса от предизвикателствата на пандемията към икономическото възстановяване и отново активно обсъждат инфраструктурните планове, включително тези, свързани с енергетиката. Защитниците на "зелената" енергия удвояват натиска за продължаване или дори увеличаване на използването на вятър, слънчева енергия и електрически автомобили. Те неуморно повтарят, какви предимства имат те пред традиционните, които използват изкопаеми енергийни суровини. Представят ги като панацея за решаването на всички проблеми свързани както с екологията и климатичните промени, така и с дълбоката икономическа криза и дори с пандемиите. Отнася се за десетки трилиони долари и евра, към които имат нескрити аспирации големи европейски и световни корпорации. Извън дискусията остава всяко сериозно разглеждане на широкото въздействие на източниците на възобновяема енергия върху околната среда и веригата за доставки. Никой от тях не споменава и дума за техните недостатъци.

3е-news.net

Нека да проследим изходните продукти и технологиите за изработването на ВЕИ-съоръженията, периода на експлоатацията им до бракуването и рециклирането им, дали са наистина толкова екологично чисти и безвредни за околната среда?

Многобройни са въпросите, които интересуват широката общественост, а не се коментират нито от "зелените" политици, нито от "зелените" лобисти за ВЕИ.

По-важните от тях са :

· От какви природни суровини се изработват фотоволтаичните панели, вятърните генератори, перките и фундаментите, върху които се монтират?

· Как се отразява добивът на тези природни суровини на околната среда и здравето на хората?

· Енергоемки ли са: добивът на изходните материали, тяхната преработка и рециклирането им след приключване на експлоатацията на изработените от тях съоръжения? Положителен или отрицателен е балансът на изразходваната енергия в тези процеси и произведената електроенергия от ВЕИ-съоръженията?

· Като цяло те допринасят ли за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в земната атмосфера, независимо от това в коя част на планетата се извършва добивът на изходните материали, преработката им, изработката и монтажа на ВЕИ - съоръженията, тяхната експлоатация и в последствие рециклирането на амортизираните?

· Екологично положителен или отрицателен е приносът на ВЕИ?

Отговори на тези въпроси дават публикуваните на 9 юли 2020 г. резултати от изследване на Манхатън институт, Ню Йорк.