Правителството прие решение, с което одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Приемането на законопроекта ще доведе до повишаване качеството на административното обслужване в областта на регистрацията на патентите, полезните модели и сертификатите за допълнителна закрила. Ще се постигне яснота, предвидимост в действията на администрацията, прозрачност и повишаване качеството и бързината на предоставяне на услугите от Патентното ведомство, така че и физическите лица, които не са специалисти ефективно да упражняват сами правата си.

Кръгът на лицата, които могат да осъществяват представителство пред Патентното ведомство се разширява и се въвеждат имуществена отговорност и задължителна застраховка "професионална отговорност" за лицата, упражняващи дейност по представителство по индустриална собственост, за покриване на вредите, които могат да настъпят вследствие на тяхната професионална дейност.

В резултат на промените се очаква подобряване на условията за извършване на бизнес, намаляване на административната тежест и увеличаване на заявителската активност от страна на бизнеса като страната ни ще е напълно готова да прилага правото на ЕС, действащо в областта, регламентирана от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, се посочва в прессъобщението.