Гарантирането на енергийната сигурност на страната, чрез продължаване на проучванията в Черно море, е един от приоритетите в управленската програма на правителството. В тази връзка правителството е предприело поредица от стъпки в подкрепа за проучванията в българските териториални води на Черно море. Това отговори министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на днешния парламентарен контрол на въпрос "относно процедурите по търсене и проучване за наличието на природен газ", предаде БТА.

Договорът за проучвания за търсене и проучване на нефт и природен газ в "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море, е в сила до 15 май 2022 г., посочи министър Петкова. Тя допълни, че Министерският съвет е разрешил търсенето и проучването на нефт и природен газ и в "Блок 1-14 Хан Кубрат". Там продължават търсещо-проучвателните дейности, предвидени в работения проект. В зависимост от получените резултати, титулярите на разрешението разполагат с възможност да заявят 2-годишно продължаване на срока на предоставеното разрешение, тъй като договорът изтича през 2021 г.

С друго решение на МС през 2019 г. е открито производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ и в "Блок 1-26 Тервел". В определения срок обаче не са закупени конкурсни книжа и затова процедурата се прекратява, но е извършена предварителна подготовка за приемане на решение на МС за откриване на нова процедура за търсене и проучване в "Блок 1-26 Тервел".

"Правителството е предприело абсолютно всички действия, така че да подкрепи търсенето и проучване в дълбоко Черно море", изтъкна Теменужка Петкова.