Повече от половината българи са против увеличаването на часовете за извънреден труд, показва изследване на агенция "Афис". Има предложение за подобни промени в Кодекса на труда се предлагат.

Според данните от проучването за 54% от хората у нас е неприемливо часовете за извънреден труд да се увеличат от 30 на 60 ч. месечно, а само 27% одобряват това.

Негативно отношение среща и идеята за сключване на трудови договори, при които работникът е длъжен да се явява на работа "на повикване" и да му се плаща само за отработените часове - 55% от българи са срещу това, а 28% го подкрепят.

По повод предложеното премахване на надбавките за трудов стаж, трима от всеки четирима граждани не одобряват подобна промяна.