Преобладаващата част от американците посочват, че все още не са готови финансово да излязат в пенсия. Според 44% от гражданите на страната техните пенсионни спестявания не са в добро състояние спрямо 36%, които казват, че нямат проблем. Това показват данни от шестото годишно проучване на икономиката на домакинствата на Борда на Федералния резерв, съобщава Bloomberg, цитиран от Инвестор.

Останалата част от гражданите казват, че все още не са сигурни за плановете си.

Макар че една трета от допитаните граждани извън пенсия посочват, че спестяванията им са каквито искат, то една четвърт от хората изобщо нямат спестявания или пенсия.

Липсата на заделени средства логично е по-отчетлива сред по-младите и постепенно изчезва с възрастта. Въпреки това все пак 13% от хората на възраст над 60 години нямат никакви спестявания. Дори и сред тези, които разполагат с някакви средства, често се среща липса на финансови познания, като част от хората се чувстват неудобно да взимат финансови решения.

На този фон близо 25% от пенсионерите са били принудени да се пенсионират заради липса на работа, като все по-голям процент от допитаните посочват и влошеното си здраве като причина. Близо четирима от всеки десетима американци имат допълнителни спестявания извън пенсионната си сметка. Над 30% от гражданите финансират различни видове индивидуална пенсионна сметка, а малко над 20% от тях имат план за определена от работодател пенсия. На доходи от недвижимо имущество ще разчитат 14% от бъдещите пенсионери, а един от всеки 14 души се надява на средства от собственост върху бизнес.

В същото време налице е една тенденция, която помрачава очакванията за комфортни старини, а именно това, че шестима от всеки десетима души със самоуправлявани пенсионни сметки, на които им предстои пенсия в даден момент, имат малко или никакво спокойствие при управлението на своите инвестиции.

Близо половината от пенсионерите в САЩ през 2018 г. са се оттеглили от активна работа, преди да навършат 62-годишна възраст. В същото време една четвърт са се пенсионирали между 62- и 64-годишна възраст.

Настоящата възраст в САЩ за пенсиониране за хората родени след 1960 г. е 67 години.