През януари 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.1 пункта в сравнение с октомври 2020 година, отчитат от Националния статистически институт. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 7.6 пункта.

В сравнение с три месеца по-рано мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и очакванията им за следващите дванадесет месеца са благоприятни. Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена, докато очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни (балансовият показател се покачва с 2.7 пункта), като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 0.9 пункта.

През януари потребителите посочват, че имат известни намерения за извършването на разходи за "покупка на кола", за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

Последната анкета обаче отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и нагласата на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.