България неотлъчно заема последно място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт. За 7 години - от 2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са от 4 до 6 пъти по-ниски. Това установява проучване на проф. Васил Цанов и на проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт и енергийната бедност в България, представено на Международната научна конференция "Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи".

Данните сочат, че средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС за 2010 г. е бил 46,6 процента, докато в България - едва 9,9 процента, което ни нарежда на последно място сред 28-те държави. Най-висок стандарт - 90,8 процента, е отчетен в Люксембург, на "опашката" пред нас са три страни - Литва, Латвия и Румъния.

Подредбата за 2017 г. е същата - средният коефициент в ЕС е 45,6 на сто, а в България - 7 на сто. Страната ни отново е на последно място, пред нас са пак двете балтийски държави и северната ни съседка.

Общо за периода се забелязват слаби изменения в позиционирането на страните членки - различията намаляват с 2,2 процентни пункта, но между България и ЕС те се увеличат, отбелязват икономистите от БАН.

С положителен растеж на материалния жизнен стандарт се открояват Великобритания, Чехия, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Малта и Хърватия, докато България неизменно остава с ниски оценки, сочи анализът. 

Авторите на доклада са изследвали и териториалните изменения на материалния жизнения стандарт у нас. За целта са използвали три групи показатели за оценка - "икономическо развитие", "доходи и потребление", "неравенство и бедност".

 

Подреждането по райони търпи значителни промени, става ясно от обобщените данни за изминалите 7 години. Според тях Югозападният район е във водеща позиция през целия период, значителни подобрения настъпват в Северния централен и в Северозападния район, докато сред губещите се отличава Южният централен район. Областите с подобрен жизнен стандарт са Габрово, Плевен, Силистра и Разград, сред тези със значително снижаване на оценките, са Сливен, Кърджали, Смолян и Варна.

Независимо, че между районите се наблюдава слаба тенденция на сближаване, а диференциацията между областите се запазва, сочи анализът. В него се отбелязва, че въпреки непрекъснатото снижаване на жизненото равнище от 2010 г. насам, налице е намаляване на областите в критично състояние.