Интернет придоби все по-голямо значение през последните години и особено през 2020-а, след избухването на пандемията от Covid-19 и свързаните с нея мерки за ограничаване и социално дистанциране. През 2020 година 88 процента от хората на възраст 16-74 години в ЕС твърдят, че са използвали интернет през последните 3 месеца. По държави дяловете варират от 70 процента в България до 99 процента в Дания, отчете днес Евростат, предаде БТА.

И макар да е много разпространено сред младите, ползването на интернет не е толкова обичайно сред по-старото поколение: 98 процента от хората на възраст между 16 и 24 години са използвали интернет през последните 3 месеца спрямо 61 процента при възрастовата група 65-74 години. Ползването на интернет остава засилено сред младежите в целия ЕС, но то варира значително по държави сред по-възрастното население.

През 2020 година Дания регистрира най-висок дял (94 на сто) от хората на възраст 65-74 година, които са ползвали интернет през последните 3 месеца. Следват Люксембург и Швеция (по 91 на сто), Нидерландия (90 на сто) и Финландия (88 на сто).

Като контраст, само 25 на сто от хората на възраст между 65 и 74 години в България са използвали интернет през последните 3 месеца. Непосредствено преди нас са Хърватия (28 на сто) и Гърция (33 на сто).