През октомври общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до ново близо шестгодишно дъно, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България нарасна за втори пореден месец, достигайки най-високо ниво от началото на годината, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през октомври до 99,0 пункта от 99,9 пункта през септември, отбелязвайки по този начин спад до ново близо шестгодишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година).

Влошаването на бизнес нагласите в целия ЕС се дължи както на техния спад в рамките на еврозоната , така и на значително понижение на съответния индекс за Полша (понижение с 1,9 пункта на индекса на втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок), но при изненадващо рязко подобрение на икономическите нагласи във Великобритания (ръст с 1,8 пункта на индекса на водещата икономика извън еврозоната).

Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за октомври регистрира слабо повишаване на доверието на мениджърите в промишления сектор (нарастване на съответния индекс до -9,7 пункта от -9,9 пункта през септември) и в строителството (до 1,0 от -0,6 пункта), но при рязко отслабване в сферата на услугите (до 3,7 от 5,2 пункта) и при търговията на дребно (до -3,5 от -1,4 пункта).

През октомври индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се влоши до -7,3 пункта от -6,4 пункта месец по-рано.

За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче отбеляза подобрение за втори пореден месец от 104,7 пункта през септември до 105,6 пункта през октомври, достигайки по този начин най-високо ниво в рамките на настоящата година (през декември 2018-а индексът беше на ниво от 106,0 пункта). Индексът на икономическите нагласи за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам за разлика от общия индекс за целия ЕС, който вече втори пореден месец се намира под нивото от 100,0 пункта.

Въпреки този отскок, трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта - най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза.

Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през октомври е резултат на подобрение на доверието на българските мениджъри в сферата на услугите (повишение на съответния индекс до 15,7 от 14,2 пункта) и в строителството (до -3,7 от -6,4 пункта), но при влошаване на бизнес нагласите в промишлеността (понижение до -1,9 от -1,5 пункта) и при търговията на дребно (до 19,4 от 21,0 пункта).

Индексът на потребителското доверие в България пък се подобри през октомври до -22,0 пункта от -24,2 пункта месец по-рано, достигайки най-високо ниво от септември 2018-а година.

Последното бизнес проучване на ЕК за България се различава доста от оповестеното във вторник аналогично проучване на НСИ, според което стопанската конюнктура в нашата страна се влоши през октомври до най-ниско ниво от началото на 2018-а година с оглед на по-неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно при слабо подобряване на бизнес нагласите единствено в сферата на услугите.