Към края на юли 2018 г. страната ни е получила малко над 1,5 млрд. евро от Европейския съюз (ЕС) по линия на Оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. Общият бюджет на всички програми, финансирани от Брюксел, е 7,52 млрд. евро, а заедно с националното доплащане сумата е 8,8 млрд. евро, съобщава Инвестор.

Получените средства са 1,51 млрд. евро, а общо платените пари, заедно с националното финансиране, възлизат на малко над 2 млрд. евро.

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31 юли е 479 млн. евро, а получените средства от Комисията на основание изпратени заявления за плащане към края на юли са в размер на малко над 1 млрд. лв.

Предвид наближаващия край на настоящия програмен период изпълнението продължава да напредва бавно, а търговете понякога се точат с години заради обжалвания. 

По една от най-големите оперативни програми - "Транспорт и транспортна инфраструктура" към края на седмия месец от годината са платени общо 454 млн. евро. От тази сума 386 млн. евро са от ЕК, а останалите 68 млн. лв. са по линия на национално финансиране. Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро. Според данни на транспортното министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро. Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли са 220 млн. евро.

Преди дни стана ясно, че три ключови жп гари ще бъдат модернизирани със средства по програма "Транспорт". Вече е одобрен проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър и Казичене. Общата стойност на проекта е 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева.

Въпреки сериозното раздвижване, сроковете за реализирането на програмата остават притеснителни, защото по много от търговете за изпълнител на отделните трасета текат обжалвания.

Плащанията по програма "Околна среда" също продължават да изостават. Към края на юли са платени малко над 143 млн. евро, от които 122 млн. евро са от Брюксел, а останалите 21,5 млн. евро са национално доплащане. Общият бюджет на програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли 2018 г. са 75 млн. евро, а предварителното финансиране е 84 млн. евро, става ясно още от отчета на Министерство на финансите.

Неведнъж сме писали, че трудностите с тази програма са породени от това, че проектите по нея са огромни, а процедурите по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и пречиствателни станции са изключително тромави.

В началото на месеца министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 хил. жители. Общият размер на инвестицията е над 2,2 млн. лв. Подготвителната процедура само за тази пречиствателна станция отне повече от 3 години.

В сектор "Води" е насочен най-големият ресурс на оперативната програма. Към момента по водното направление са подписани 24 договора за 946 млн. лв. 17 проекта са инфраструктурни на стойност 836 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях е 620 млн. лв.