1700 лв. е средната заплата в металургията, тя изпреварва значително тази в страната и е два пъти по-висока от средната в преработващата промишленост. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на подписването на Колективния трудов договор в бранша.

След успешно приключване на преговорите под ключовия за металургията документ подписи сложиха Антон Петров - председател на управителния съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия, Васил Яначков - председател на синдикалната федерация "Металици" към КНСБ, и Людмил Павлов - председател НФ "Металургия" към КТ "Подкрепа".

Домакин на събитието, което се проведе в Министерството на икономиката, бе Лъчезар Борисов, който е и председател на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество "Металургия".

Зам.-министърът посочи, че през последните години браншът се развива ускорено. "Делът на металургията в произведената промишлена продукция у нас през 2017 г. е 13%, като се отчита и ръст на заетите в сектора", заяви той. Компаниите ставали все поиновативни и създавали по-високи нива на добавена стойност. Тя е от 2,5 до 5 пъти по-висока от средната на един зает в промишлеността", каза още Борисов.

След подписването на договора за металурзите се подобряват няколко показателя. Минималната основна месечна заплата се увеличава с 18%, като тя изпреварва със 100 лв. тази за страната.

Допълнителното трудово възнаграждение за времето, в което работникът е на разположение на работодателя извън територията на предприятието, се увеличава 2 пъти. Допълнителното трудово възнаграждение за отработен нощен час се увеличава с 11%. Стойността на безплатната храна нараства с 10%.

Допълнителното подпомагане на работниците при прекратяване на трудов договор с упражнено право на пенсиониране се увеличава с 20%.

Представителите на синдикалните организации и на работодателите благодариха на Министерството на икономиката за подкрепата. Те изтъкнаха, че за тях е изключително важно, че ведомството е съпричастно с колективното договаряне в бранша и работи активно за просперитета на металургичните предприятия и благоденствието на работещите в металургията.

Пред "24 часа" зам.-министърът каза, че браншът предвижда през следващата година ръст на средната работна заплата с още 7-8 на сто.

Не беше трудно договарянето, компаниите са големи и имат добър диалог със синдикатите. Въпреки че бяхме медиатор, не срещнахме затруднения, каза Борисов. Той иска този добър пример да го пренесе и в другите сектори. "Там е по-трудно, но ще опитаме да го направим", заяви той.

Традиционно заплатите в металургията са по-високи, заяви пък Антон Петров. Браншът се развива добре, с нови технологии, с над 4 млрд. лв. инвестиции в последните 15-ина години. 70% от продукцията ни е за износ, конкурентни сме на пазара в Европа и в света. Това повишава производителността и ни позволява да даваме добри заплати, каза той пред вестника. Петров потвърди увеличението за 2020 г.