Само 158 инвестиционни фонда по света, представляващи едва 0,5 процента от вложените активи, следват линията на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне, сочи проучване на Калбън дискложър проджект - Си Ди Пи (Carbon Disclosure Project - CDP), цитирано от Франс прес. Организацията е референтен източник на данни за парниковите газове на предприятията.

Международното споразумение, подписано през 2015 година, цели ограничаване на глобалното затопляне до много под 2 градуса по Целзий, но едва 158 от общо 16 500 анализирани фонда - една трета от световния сектор на отворените за обществото фондове - са получили оценка от Си Ди Пи за съответствие на международните цели.

Тези 158 фонда представляват 0,5 на сто от обхванатите от проучването инвестиции на стойност 27 трилиона долара.

Повече от 8000 фонда, представляващи 62 процента от активите, не отговарят на целите, тъй като инвестициите им водят към увеличение на температурите с над 2,75 градуса.

"Посланието е ясно: нещата трябва да се ускорят", изтъкнапред АФП Лоран Бабикян, световен директор за капиталовите пазари в Си Ди Пи.

"Трябва да се намали разликата между мечтата, обявените цели и действителността и да се предприемат действия", посочи той, призовавайки да се дадат насоки на институционните инвеститори.

За да стигне до заключението си, организацията се е базирала на миналите и прогнозираните емисии на компаниите, включени във фондовете. Тези прогнози са сравнени с това, което е трябвало да се направи, за да се изпълни целта на Парижкото споразумение, според научния подход на Сайънс бейзд тарджит инишиътив (Science-Based Targets initiative).

Инвестиционните фондове са зависими от реалната икономика. Днес само една десета от листваните компании следват линията за 1,5 градуса, отбелязва Бабикян. По думите му, необходимо е инвеститорите чевствително да засилят натиска върху компаниите.

Сред добрите примери са един фонд, специализиран в европейския сектор на строителството и строителните материали на Блекрок (Blackrock), един специализиран в европейски акции фонд на Финансиер дьо л'Ешикие (Financiиre de l'Echiquier), както един фонд на Конинко (Coninco).

Данните се отнасят само за преките парникови емисии и тези, свързани с енергията (например природен газ, захранващ заводи или електричество за осветление на офиси). При всички други непреки емисии (от доставчици напредприятия или от употреба на продадените продукти), едва 65 фонда следват линията на Парижкото споразумение, което се равнява на 0,2 процента на управляваните активи.

Като се вземат предвид тези непреки емисии излиза, че над 60 процента от проучените активи водят към повишаване на температурите с над 3 градуса