Ако има реален икономически интерес за развитието на газоразпределителната инфраструктура, ще са налице всички основания да бъде дадено начало на процедурата за строителството й. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заседанието на КЕВР за провеждането на третата и ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Петкова уточни, че тази процедура ще бъде съобразена изцяло с българското и европейско законодателство.

Министър Петкова припомни, че на 30 ноември Народното събрание е приело актуализация на Енергийната стратегия на България.

"Тази актуализация се налага поради развитието на определени проекти в областта на природния газ в нашия регион, които стават основание за промяна и актуализация в нашата енергийна стратегия, така че да можем да гарантираме своето стратегическо място на газовата карта на Европа", изтъкна Теменужка Петкова.

Министърът на енергетиката поясни, че актуализацията на стратегията е свързана най-вече с концепцията за реализация на газоразпределителен център в България. Концепцията предполага на първо място да бъде изградена липсващата инфраструктура. Петкова допълни, че това са междусистемните връзки на територията на България. На следващо място е проектът, който е свързан с разширението на газопреносната инфраструктура на България, от турската до сръбската граница.

Министър Петкова смята, че изграждането на тази инфраструктура ще е сериозна крачка, която ще гарантира на България стратегическото място на газовата карта на Европа. По думите й това ще даде сигурност на газовите доставки в България и целия регион. Другата важна стъпка, която е била предприета, е свързана със създаването на борса за търговия с природен газ, което ще даде възможност за либерализиране на пазара, подчерта енергийният министър.