Основните приоритети и предизвикателства пред българския енергиен сектор - това бе главната тема на дискусията между министъра на енергетиката Теменужка Петкова и посланиците на страните от ЕС в България, съобщи Министерството на енергетиката. Разговорът е бил по инициатива на румънското председателство на Съвета на ЕС.

За развитието на своя енергиен сектор България залага приоритети, които са във фокуса и на Европейския съюз, е казала министър Петкова пред европейските посланици. Сред тях тя е изтъкнала сигурността на енергийните доставки, декарбонизацията на икономиката при съблюдаване спецификите на всяка страна, интеграцията на вътрешния енергиен пазар и иновациите, които ще повишат конкурентоспособността на европейските икономики.

Министър Петкова е поздравила румънското председателство, че осигурява приемственост в развитието на енергийния отрасъл на европейско равнище, развивайки приоритетите, поставени по време на българското и австрийското председателство - изграждане на липсващата инфраструктура, сигурността на ядрената енергетика, разработване на технологии, свързани със съхранението на енергия.

Сигурността на доставките е основен приоритет, по който работи правителството и в областта на електроенергетиката, е изтъкнала Петкова. Тя е дала за пример изграждането на електропроводите между България и Румъния, България и Гърция и България и Сърбия, които ще съдействат за изпълнение на целите на ЕС за постигане на поне 15-процентна междусистемна свързаност. Интегрирането на пазарите на електроенергия е гаранция за изпълнение на един от основните енергийни приоритети на ЕС - постигане на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар. В тази насока България работи активно за обединяване на пазарите със съседните държави, по-специално с Румъния и Гърция. Надяваме се до края на 2020 г. да има конкретни резултати от тази дейност с Румъния, а с Гърция това предстои след създаването на пазар "Ден напред" при тях, е заявила Петкова.

Съдбата на въглищните централи в България, както и развитието на ядрената енергетика, също са били сред дискутираните теми, добавиха от МЕ.

Европейските посланици са попитали енергийния министър и за проекта за АЕЦ "Белене", цените на електроенергията на борсата, разширяването на газопреносната мрежа в страната, проучванията в черноморския шелф и други, се посочва в съобщението.