Има едно абсолютно недооценяване на това как трябва да се измерват чуждестранните инвестиции - най-лесният показател е обемът, но той не разкрива цялостната инвестиционна картина. Проблемът на американския бизнес е, че той идва в Европа по определен начин, каза шефът на Американската търговска камара Петър Т. Иванов пред bTV.

"Начинът, по който те идват е през дружества в Холандия или в Ирландия. Причината не са само данъци, причината е, че те искат да имат правна система, която познават и е близка до американската и знаят, че ще им защити инвестициите, независимо в коя държава от Европа инвестират", допълни бизнесменът.

Според него, Холандия има правова система, не случайно съдът по правата на човека е в Хага, те имат една традиция в правораздаването, правна рамка и законодателство, което е много близо до американското. Това също е много важно. Повечето компании имат юристи, които са подготвени по американското право и те не искат да попадат на места, където трябва да  практикуват всякакво различно право.

"Бум на инвестиции има, когато всичко се инвестира от нулата, на зелена поляна, а това отдавна не е така. Съответно се търсят други зелени поляни и този процес е донякъде логичен", каза още Иванов.

Той обясни за американските инвестиции, че, тъй като минават или през Ирландия или през Холандия, има едно статистическо подценяване и заедно с Института за пазарна икономика, с много методология, изследване и въпросници, са решили да изследват точно тези инвестиции. Оказва се, че те са подценени 2 - 3 пъти.

"Около 4 млрд и 500 млн. са инвестициите през годините, откакто се води статистика, каза той и допълни, че американските инвестиции през последните години идват във високотехнологичните сектори.

Те са в основно в 4 сектора - производство, селско стопанство, производство на електроенергия и информационни технологии.

Правосъдната система и липсата на реформи основно пречат пред инвестициите. Ние имаме ниски данъци, което непрекъснато се изтъква, и това е добре, корпоративният данък и подоходният данък, който е за физическите лица също е добре, защото така се стимулират качествените кадри да остават, също е добре, но правосъдната система задължително трябва да решим, ако искаме хората да обръщат внимание на нашата държава", каза още Петър Т. Иванов.

По думите му, българинът освен, че се подценява, много често се недооценява.

"При нас хората са иновативни, намират различни подходи. Възпитанието и културата ни ни научава да оцеляваме и да търсим различни начини. Ето една хубава черта от нашата психология, което дава това качество, което е необходимо", смята шефът на Американската търговска камара.