Парламентът прие правила за избор на двама заместник-председатели на Комисията за финансов надзор /КФН/. Единият заместник ще ръководи управление "Надзор на инвестиционната дейност", а другият - управление "Застрахователен надзор", предаде БТА. Председателят на КФН Бойко Атанасов, който беше избран от парламента миналата седмица, трябва да предложи кандидати за заместници в петдневен срок от днес.

Образованието на номинираните трябва да е минимум степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща за длъжността. Кандидатите трябва да имат минимум 5 години за последните 10 години трудов стаж по специалността.

Кандидатите ще бъдат изслушани на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси. Изборът ще бъде направен на заседание на Народното събрание.