Парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Измененията бяха приети повторно със 121 гласа "за" и 74 "против".

Държавният глава върна за ново обсъждане приетата чрез промените в Закона за ДДС промяна в Закона за потребителския кредит, свързана с неустойките при бързи кредити.

Със Закона за ДДС беше променен Законът за потребителския кредит и там се създаде нова ал. 7, според която разходите по договор за кредит с финансова институция не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, като при изпълнение на това условие, те не се считат за прекомерни и накърняващи добрите нрави.

Миналата седмица, на 26 ноември, парламентът отмени тази спорна поправка в Закона за потребителския кредит, върху която президентът наложи вето. Това стана чрез преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2021 г.

Поправката първоначално бе приета по предложение на Спас Панчев (независим депутат, до неотдавна член на ПГ на "БСП за България").

Това е седмото вето на президента Радев за тази година и 26-ото от началото на мандата му. Досега Народното събрание е одобрило съображенията на държавния глава по върнати текстове от три закона - за приватизация, за извънредното положение и Кодекса на търговското корабоплаване.

Отхвърленото вето за ЗДДС - правна техника и аргументи

На заседанието на комисията вчера (която отхвърли ветото) Менда Стоянова обясни, че "...измененията и допълненията, направени с параграф 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС в Закона за потребителските кредити влизат в сила от 1 януари 2021 г.".

"От 1 януари 2021 г. влизат в сила и измененията в Закона за потребителския кредит, които са направени с параграф 13 от Закона за държавния бюджет на Република България, с което практически се отменят тези текстове, които са приети със Закона за ДДС и връщат текстовете, които действат и в момента (за неустойките - б.р.) и действат до 1 януари. Тази норма (приетата със Закона за ДДС - б.р.) не действа и няма да действа", каза обясни председателят на комисията.

Менда Стоянова отбеляза, че "използваната от законодателя правна техника не води до колизия на правни норми и разпоредбите на чл. 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ДДС и параграф 13 от Закона за ДДС се наслагват темпорално, последователно, в резултат на което се възстановява действащата до 1 януари 2021 г. правна уредба". Според нея този въпрос е правно уреден.

"Следва да отхвърлим ветото на президента в тази му част", каза вчера председателят на бюджетната комисия.

Как Панчев мотивира предложението си

Спас Панчев обясни днес каква е била идеята му, предлагайки високите неустойки, цитира го БНР: "Идеята ми беше да има някакво приемливо и за двете страни като таван, размер на тези средства, това се приема така, един размер на два пъти главницата, за да може и хората да не плащат много, и фирмите да получават нещо, особено за тези 10-12%, които не успяват в рамките на сключения договор да възстановят парите, които са взели".

"С бързи кредити ли ще помагаме на хилядите и стотици хиляди български граждани, които имат нужда от подкрепа", отговори Георги Свиленски (БСП). "Г-н Панчев, вие сте дългогодишен народен представител, с бързи кредити ли ще помагаме на тези хора, а не с политика с грижа за тези хора. Които да направим така, че нямат нужда от бързите кредити. Да живеят спокойно и да получават това, което са изработили, което са получили като права и за което са живели през годините", коментира Свиленски.