Парламентът прие решение, с което определи Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.

Комисията е осемчленна, в нея участват представители на всички парламентарни групи и двама регистрирани одитори. Председател е Мария Илиева от ГЕРБ. В състава влизат депутатите Евгения Ангелова от ГЕРБ, Дора Янкова от "БСП за България", Николай Александров от "Обединени патриоти", Сергей Кичиков от ДПС и Дора Христова от "Воля - българските родолюбци". За членове бяха избрани и регистрираните одитори Снежана Башева и Бойко Костов.

Комисията трябва да изготви доклад по отчета за дейността на Сметната палата за 2018 г. и да го представи за разглеждане в Народното събрание до 30 септември, заедно с отчета.