През януари 2020-а година общият показател на потребителското доверие в България намалява с 0,5 пункта спрямо равнището си от началото на последното тримесечие на изминалата година (спрямо октомври 2019), когато нарасна с 1,1 пункта, като това се дължи изцяло на понижение на доверието сред градското население на страната, показва редовно тримесечно проучване на Националния статистически институт.

Това представлява първо отслабване на потребителските нагласи след тяхно подобрение през предходните две тримесечия, когато те се доближиха до важния многогодишен връх от април 2018-а година (най-високо ниво на доверието на потребителите от пролетта на 2007 година).

Спрямо предишното проучване на НСИ има известно влошаване на мненията на българските потребители за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и на техните прогнози за следващите дванадесет месец.

По-неблагоприятни в сравнение с октомври 2019 година са и оценките на изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца, докато инфлационните очаквания се запазват за следващите дванадесет месеца.

По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са на мненията на потребителите, живеещи в градовете, по отношение на финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца (спад на съответния показател с 2,1 пункта), докато според потребителите, живеещи в селата, финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца се подобрява (скок с 5,1 пункта).

Същата тенденция се наблюдава и по отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца относно финансовото състояние на домакинствата както в селата, така и в градовете.

По отношение на очакванията за безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите на потребителите са малко по-позитивни в сравнение с октомври 2019, отчита новото проучване на НСИ.

През януари мнозинството потребители продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява леко спрямо три месеца по-рано.

Последната анкета на НСИ обаче регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията на селското население по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба и за "покупка на автомобил" през следващите дванадесет месеца.

Трябва да се има предвид, че показателят "доверие на потребителите" на НСИ представлява средно аритметично на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата, на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.