Компенсациите за работниците и служителите, отпуснати във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID - 19, няма да подлежат на принудително изпълнение до два месеца след отмяната на извънредното положение. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предаде БТА.

Текстовете бяха гласувани по предложение на народните представители Александър Мацурев и Александър Иванов от ГЕРБ и бяха вкарани между двете четения на законопроекта по изрично настояване на омбудсмана Диана Ковачева.

"Получих много сигнали от хора, които имат запори на сметките, за това, че в момента, в който тези пари влязат в тяхната сметка, когато те имат запори, те автоматично се изпращат от банките към съдебните изпълнители, за да бъдат погасени техни задължения. Така хората на практика не могат да се издържат", обясни пред медии Ковачева.

Тя настоя за наличието на изричната нормативна разпоредба към Законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с която да се регламентира несеквестируемост на средства, предоставяни от държавата като социални плащания.

Става въпрос за компенсациите, отпускани заради COVID-19 по програмата "Запази ме", които са в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск, а след декември 2020 г. - 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г.

Депутатите гласуваха още разпоредби, според които на микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., да се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г. включително, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността.

За предприятия, които след 1 януари 2020 г. са започнали/възобновили дейност, която е преустановена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността, гласят приетите текстове.

Припомняме, че Българската стопанска камара настояваше за спешни изменения на чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

"Формулировката на текста на чл. 26б поставя в неблагоприятно и незаслужено дискриминационно положение всички микро-, малки и средни предприятия, регистрирани след 1 януари 2020 г. Съгласно чл. 26б, ал. 1, изр. 2: "За регистрираните микро-, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г. безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността", обясниха от БСК.

Така например, ако сте микропредприятие, упражняващо дейност като ресторант, учредено през месец януари 2020 г., и през месец октовмри 2020 г. сте имали оборот от 50 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер 20 на сто от този оборот или 10 000 лв. Ако обаче сте предприятие, учредено през май 2019 г. и за месеците ноември, декември и януари 2020 година сте имали оборот от по 50 000 лв. или общо 150 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер на 20 на сто от 150 000 лв. или 30 000 лева.

В крайна сметка, целта на компенсацията е да се окаже ликвидна подкрепа на предприятията за месеците, в които те реално не работят, а не за период, в който са регистрирани в миналото, отбелязват от БСК.