Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви, че в България делът на лицата с недекларирана заетост е 15,9%. Според нея усилията в борбата със сивата икономика трябва да се насочат към разкриване на истинските причини. По мнението на Сачева една от причините е липсата на данъчен морал. Има и ситуации, в които недекларираният труд е рационален избор.