Новаторски подход за намаляване на вредните емисии от сградите и транспорта съчетава споделяне на енергия и местно производство на храни. В рамките на проекта GROOF, частично финансиран от ЕС с безвъзмездна помощ от 2.9 млн. евро, ще бъдат построени 4 оранжерии на покривите на сгради в Люксембург, Белгия, Франция и Германия. Заедно те ще допринесат за намаляване на емисиите на CO2 с близо 54 тона годишно, пише на сайта на програмата програмата InvestEU.

Очаква се до 2050 г. в Люксембург емисиите на CO2 на глава от населението да нараснат до 15,1 метрични тона. ЕС инвестира в начини за обръщане на тази тенденция, като например предлаганите от проекта GROOF.

Екологични градове със собствена продукция

В рамките на GROOF се използват оранжерии на покрива за оползотворяване на изгубената топлина от сградите, като се събира CO2, за да се подпомогнат растенията. Това дава възможност на земеделски стопани да отглеждат култури по устойчив начин и предоставя на жителите на градовете достъп до местна продукция, като по този начин допринася за намаляване на емисиите от транспорта. Чрез адаптирането на сградите по този начин в рамките на проекта се създава модел за по-здравословни и екологосъобразни градове.

"Смятам, че мнозина искат да направят нещо за околната среда и че наистина съществуват нови и алтернативни решения", казва ръководителят на проекта GROOF Никола Зита. "Оранжериите на покрива са начин за намаляване на емисиите на CO2 по устойчив и новаторски начин."

3е-news.net