Около 10 000 са установените кражби на ток през 2018 г., за които са докладвали от трите дружества, които оперират у нас. През 2018 г. са установени кражби на електрическа енергия в 2751 случая. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов, който се позова на данни на ЕВН Електроснабдяване ЮГ.

Министърът участва в дискусия по тази тема в Националния пресклуб на БТА. По думите му по съдебен ред са заведени 116 дела срещу лица, за които е установено, че нерегламентирано ползват електрическа енергия.

По данни на Енерго-Про през 2018 г. 2 156 е броят на съставените констатираните протоколи за неправомерно ползване на електрическа енергия. Заведени са 243 дела срещу лицата, за които е установено, че ползват незаконно ток, посочи още Данаил Кирилов.

По данни на ЧЕЗ Електро България през 2018 г. са съставени 6 645 броя констативни протоколи за установено нерегламентирано потребление на електрическа енергия, добави правосъдният министър.

Около 34 000 -35 000 мегаватчаса електроенергия се краде всяка година. Това каза директорът "Експлоатация и поддържане" в ЧЕЗ Разпределение България Виктор Станчев, който също участва в дискусията. "88% от констатираните нарушения са от битови потребители, а 12% от стопански. Самото количество електрическа енергия, която е била ползвана неправомерно, е почти еднакво от битовите (54%) и стопански (46%) потребители. Констатираните нарушения за кражба на ток до момента през 2019 г. са 1551. През 2018 г. са 6672, през 2017 г. - 7094, а през 2016 г. - 6506. До момента за тази година са регистрирани 4149 сигнала за кражба на електроенергия, 18526 през 2018 г., 17 352 през 2017 г., 17069 през 2016 г. Можем да заключим, че имаме трайно запазване на нивата на подаваните сигнали и констатираните нарушения", заяви Станчев. По думите му по-притеснително е високото ниво на рецидивите - 21% от потребителите са с повече от едно нарушение. "Зачестяват случаите на манипулиране на средствата за измерване на електрическа енергия, добави Станчев.

Голяма част тях не са механични, а се търсят други начини за манипулация. Правят се опити за поставяне на дистанционни устройства в самите уреди, препрограмиране и т.н. Много са случаите, в които нарушителите директно се присъединяват към мрежата. Скрито и тайно те се присъединяват към кабелни мрежи, които са в земята. Заради това през последната година са били закупени рефлектометри, които откриват мястото на присъединяване с точност до 20 см.,допълни Виктор Станчев. "Кражбата на електрическа енергия засяга пряко търговските дружества, които се занимават с пренос на ток, трите електроразпределителни предприятия, Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Освен това потърпевши са всички коректни потребители на електрическа енергия", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По думите й всяко едно посегателство към инфраструктурата и кражбата на ток води до понижаването на качеството на услугата, свързано с доставката на електрическа енергия.

Теменужка Петкова добави, че вредите, които се нанасят, и разходите за възстановяване на щетите, в пъти превишават размера на самата кражба. "Това рефлектира и върху инвестициите, които дружествата трябва да направят за усъвършенстването на инфраструктурата и въвеждането на нови и модерни технологии. Тази тема е била поставена и преди 3 години", припомни министър Петкова. Тогава проблем е било, че липсват действащи правила за измерване на електрическата енергия, защото те са били обжалвани. След това, през май 2018 г., парламентът е приел промяна в Закона за енергетиката и по този начин се е дало възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране, по предложение на енергийните предприятия, да приеме правила за измерване на количествата електрическа енергия.

"Тези правила са основната подзаконова нормативна уредба, която трябва да даде яснота за стъпките, които трябва да бъдат предприети, по отношение на реда и процедурата, когато са налице подобен тип посегателства", изтъкна министър Петкова. Тя допълни, че след тази дискусия са се положили много усилия за разрешаването на този проблем. През последните няколко години се наблюдава стремеж на всичките електроразпределителни дружества и ЕСО да бъдат внедрявани т. нар. умни електромери, които дават възможност да бъде проследени кражбите на ток и да бъдат взети своевременни мерки. "В резултат на тези действия значително са намалели посегателствата към енергийната инфраструктура и кражбите на електрическа енергия", изтъкна Теменужка Петкова.

"Промяна на схемата на свързване и неправомерно присъединяване са най-честите случаи, в които се констатира кражба на електрическа енергия", каза председателят на Комисията за водно и регулиране (КЕВР) Иван Иванов. "Срокът, който КЕВР дава за възстановяването на сумата за ползването на ток в първия случай е 90 дни, а във втория - 180 дни. Самото натоварване за изчисляване на ползваната енергия при промяна на схемата на свързване е 8 часа, докато при неправомерно присъединяване - 24 часа", обясни Иванов.

Сумите, които трябва да бъдат заплатени от нарушителите, варират от 1 000 до 10 000 лева. "Комисията по никакъв начин не се стреми да омаловажи проблема с кражбите и това, което вършат нарушителите", изтъкна Иван Иванов. В същото време КЕВР се старае да намери баланс кражбите да се заплащат справедливо, пропорционално и възпиращо.

Според председателя на КЕВР единственият начин, по който кражбите на ток ще намалят, не са санкциите, а използването на технологичните възможности, които дават съвременните измервателни средства. "Все пак е важно каква ще бъде и цената, по която се заплащат кражбите на ток", добави Иван Иванов.