Повечето хора в богатите страни искат данъците за богатите да се увеличат и изразяват широката си подкрепа за изграждане на социална държава в повечето страни. Това сочат резултатите от проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в 21 страни, цитирано от Ройтерс.

Във всяка една от страните, включени в проучването, над половината от анкетираните отговарят положително на въпроса: "Трябва ли правителството да облага богатите с по-големи от сегашните данъци, за да се подкрепят бедните?" ОИСР не дава определение за богат.

По-високото данъчно облагане на богатите се появи като политически гръмоотвод в много богати страни. Демократите в САЩ предложиха увеличение на данъците, а протестиращите "жълти жилетки" във Франция искат богатите да понесат по-голяма данъчна тежест

Идеята за по-високи данъци за богатите среща най-голяма подкрепа в Португалия и Гърция - и двете страни излизат от продължителна икономическа криза - с близо 80 процента при средна подкрепа в останалите страни от 68 процента, уточни ОИСР.

Проучването за социалните и икономически рискове сред 22 000 души показва и дълбоко недоволство от социалната политика на правителствата. Според ОИСР много от хората оценяват тази политика като недостатъчна.

Средно само 20 процента твърдят, че лесно биха могли да получат държавна помощ в случай на необходимост, а 56 процента от анкетираните посочват, че би било трудно да получат подобни социални помощи,.

Хората са особено обезпокоени за достъпа си до дълготрайна, с добро качество и на достъпни цени грижа за възрастните хора, до жилищни и здравни услуги.

Хората във всички страни, включени в проучването, без Канада, Дания, Норвегия и Холандия, не само мислят, че не получават справедливия дял от това, което влагат в системата, но и че правителствата не възприемат възгледите им.

В светлината на високата степен на недоволство по-голямата част от хората искат правителствата им да направят нещо повече в социалната сфера във всички страни, без Франция и Дания, където социалните системи са сред най-щедрите в света.

Според повечето хора основен приоритет трябва да са по-добрите пенсии, като 55 процента твърдят, че това ще ги накара да се почувстват икономически по-сигурни.

На второ място се нареждат здравните услуги с 48 процента, следвани от гарантиран основен доход, според 37 процента от анкетираните.