"Световната вятърна енергетика ще добави почти 1 ТВт (1000 ГВт) нови мощности от 2021 г. до 2030 г.", прогнозира Люк Левандовски, директор в WoodMackenzie, при представяне на новото изследване на консултантската компания.

Според експерта, целевият показател в Китай е за 1 200 ГВт вятърни и слънчеви мощности до 2030 г., което означава строителство на 408 ГВт нови вятърни мощности от 2021 г. до 2030 г., което е 41 % от общия ръст. Морските вятърни мощности в Китай ще се увеличат със 73 ГВт за този период, което е с 800 % повече от изградените днес в този сектор в света.

За останалата част от Азиатско-Тихоокеанския регион очакването е да бъдат добавени 126 ГВт през следващите 10 години. Половината от тях се падат на Индия. В региона всяка година ще се въвеждат нови морски вятърни централи от порядъка на над 1 ГВт основно в Япония, Южна Корея, Тайван и Виетнам.

Друг важен регион, който ще развива усилено вятърната енергетика до 2030 г. според Левандовски, е Европа. По думите му, планът на ЕС за декарбонизация е стимул за изграждане на 248 ГВт нови вятърни мощности през 10-годишния период. Очаква се, че 66% от тези мощности ще бъдат изградени на сушата. По-големите вятърни турбини разширяват възможностите за работа на пазара, който е ограничен по отношение на територия. С тях, обаче, ще бъдат заменени остарели турбини. Очаква се ускорено развитие на вятърната енергетика в Източна Европа.

3е-news.net

Продължаването на данъчните отстъпки в САЩ е потвърдило прогнозата за пускане в експлоатация на 35 ГВт нови мощности от 2021 г. до 2023 г. За периода от 2024 г. до 2030 г. в страната ускорено ще се развива морската вятърна енергетика като прогнозата е , че през този период те ще са около 40 % от общия годишен пуск на вятърни централи.

По отношение на Латинска Америка, за периода от 2021 г. до 2023 г. се очаква въвеждане на рекордните 16 ГВт. Почти 90% от тези мощности ще бъда концентрирани в Бразилия Чили, Колумбия и Мексико.

За 2020 година WoodMackenzie отчита, че в света са добавени 114 ГВт нови вятърни мощности, което е с 82 % повече спрямо 2019 г. Тези данни се разминават с оповестените по-рано две вятърни асоциации GWEC и WWEA. Според тях въведените в експлоатация вятърни централи през 2020 г. са били 93 ГВт.