Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ отпуска 390 млн. лв. на общини за закупуването на екологично чисти превозни средства за градския транспорт. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатски въпрос за мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт, съобщиха от МОСВ.


Това е нова процедура, свързана с транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Тя цели опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт - замяна на остарелите и амортизирани превозни средства с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии. Ще се подпомогне закупуването и доставката на нови съвременни екологични електрически транспортни средства на обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Могат да се закупят електрически автобуси, тролейбуси и трамвайни мотриси, както и станции за зареждане.

Допустими бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух, в партньорство с общинско предприятие/дружество, което предоставя услуга по обществен превоз на пътници на територията на съответната община - Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен. Индикативната стойност на безвъзмездна финансова помощ е 390 млн. лв.

По думите на Димов е заложено повторното обявяване на процедура "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух", която е свързана с битовото отопление. Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 80 млн. лв. и е насочена към допълнителен брой общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Предприемането на действия по обявяването на процедурата следва да се извърши след получаване на първи предварителни резултати от пилотната процедура, което ще позволи да се гарантира постигане на максимален ефект от прилагането на мерките в този приоритетно нуждаещ се от финансова подкрепа сектор, според министъра.