От началото на следващата година работна група ще обсъжда промени в Кодекса на труда. Идеята е на Министерството на труда и социалната политика, съобщи след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалният министър Бисер Петков.

Вицепремиерът и председател на НСТС Марияна Николова подкрепя предложението и смята, че работната група трябва да бъде създадена още през тази година, за да започне работа в самото начало на следващата година.

Предложението за създаването на работна група за промени в трудовото законодателство дойде след спорове по предложението на КТ "Подкрепа" за увеличение на възнаграждението за нощен труд, като синдикатът предлага то да стане процент от минималната работна заплата за страната - 0,5 процента от нея за един час нощен труд. Така при минимална работна заплата 560 лева - заплащането за час нощен труд би станало 2,80 лева. Другият вариант на предложението е възнаграждението да се обвърже с основната заплата, пак в същия процент.

Сегашната стойност на заплащането от 0,25 лв. на час е определена през 2007 година.

Работодателите отчетоха, че след повече от единадесет години е възможно нормативната разпоредба за нощния труд да бъде преразгледана, но отбелязаха и исканията на Асоциацията на организациите на българските работодатели за отпадане на добавката за "клас прослужено време", отпадане на задължението за заплащане на първите три дни болнични от страна на работодателя, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата и др. Бизнесът настоява всички въпроси да бъдат разглеждани успоредно.

Работодателите посочиха, че в 38 бранша през колективното трудово договаряне тази смешно ниска ставка е на по-високи нива, а на ниво предприятия в пъти по-голяма, като в енергетиката дори достига 2,80 лв.

Вицепремиерът Марияна Николова каза по време на дискусиите в НСТС, че въпросът с нощния труд трудно би се решил за следващата година при приет бюджет. Нейната реакция, както и предложението на министър Петков въпросите да се решат догодина чрез работна група в министерството, предизвикаха остра реакция от страна на лидера на КТ "Подкрепа " Димитър Манолов. Той отбеляза, че синдикатът предлага увеличение на заплащането за нощен труд от май и ако някой е имал желание, тази промяна би се случила в рамките на този бюджет. " В рамките на този бюджет се решаваха какви ли не безумни проблеми на безумни групи хора, а това са заработени средства на хората, които работят", заяви Манолов и след това напусна заседанието на НСТС.

Вицепремиерът Николова уточни, че предложението на КТ "Подкрепа" е постъпило в НСТС на 4 октомври.

По-късно икономическият съветник на синдиката Ваня Григорова каза, че предложението на министъра за работна група е предложение нищо да не се случи, защото тези въпроси многократно са били обсъждани между социалните партньори без резултат. "Когато цяла една година беше подчинена на PR на един човек, на едно министерство, на едно правителство, в края на годината видяхме отказ от едно действие, което би дало заслужени плащания на лекари, полицаи", допълни Григорова. По думите й докато се оплакваме, че оставаме без медицински сестри, продължават да не се правят промени, които да ги задържат в страната.

От Българския лекарски съюз отбелязаха , че допълнителното възнаграждение за една нощна смяна в сектора е около 1,60лв., колкото билет за градски транспорт. Оповестени бяха и данни, че 10 години нощен труд състаряват с 16 години, увеличава се риска от много заболявания, особено сърдечно -съдови.

"Ако се очаква да правим палатки, да носим черни тениски, да жонглираме на глава, можем и това да направим, но през това време хората изтичат от България", заяви Ваня Григорова.

В нощен труд са заети около 400 000 души в България.