Националната асоциацията за защита на потребителите (НАЗП) изрази силното си възмущение от действията на вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова, която под мотото "Политиката на потребителите е абсолютен приоритет" всъщност лобира за фирмите събирачи на дългове. Това съобщава БТА, като се позова асоциацията по повод законопроекта за колекторската дейност.

Министър Нинова скоростно сътвори проект на закон, който шумно прокламира като възпиращ тормоза над потребителите, но всъщност е тъкмо обратното. Превръща тези фирми в монополисти и ограничава стопанската дейност, пише в позицията на неправителствената организация.

Преди по-малко от месец - на 20 януари, НАЗП заяви в знак на благодарност към Нинова следното: "Вие обещахте и в рамките на две седмици изготвихте законодателство, което да регламентира сектор, представляващ рана в потребителската защита". Макар че организацията не визира конкретно законодателство, тази благодарност следва по време шумно анонсираното от вицепремиера законодателно възпиране на агресията на събирачите на дългове. На следващия ден министерството на икономиката съобщи, че шест национални потребителски организации са изразили благодарност и уважение към Нинова "за всичко, което правите до момента за българските потребители".

Днес НАЗП обаче обръща "внимание на министър-председателя Кирил Петков, който е припознал законопоректа, че България е задължена по силата на членството си в ЕС да транспонира всяка директива в националното законодателство. Това поставя въпроса защо вносителят на проекта - Министерски съвет, по инициатива на вицепремиера Нинова, не е предложил вариант, който да урежда в цялост колекторската дейност, а не само дребни части от нея (основно сметки за телефон, парно, вода и др.)".

Чрез чл. 3 и чл. 5 в законопроекта се дават правомощия на колекторите, които ги превръщат в монополисти на вторичния пазар за дългове. Така например потребителите и техните близки няма да имат право да изкупят задължението на по-ниската цена, на която кредиторът ще продаде на колектора. Това на практика е в колизия със свободната стопанска инициатива, гарантирана в чл. 19 от Конституцията ни, се посочва в позицията.

Асоциацията за защита на потребителите настоява за среща с премиера, на която да представи визията си. От организацията предлагат:

- Длъжниците да имат право по всяко време да оспорят дълга (а не само в 3-месечен срок, както е посочено в чл. 7, ал. 2 от законопроекта) и това оспорване да води до незабавно прекратяване действията по събиране. Все пак трябва да се има предвид, че по дефиниция става въпрос за несъдебно потвърдени притежания и за действия не на органи по изпълнението;

- Колекторите да изкупуват дългове, след като длъжниците бъдат уведомени и им бъде предложено да го изкупят на същата цена;

- Да се въведе условие, когато давността е изтекла, длъжникът да може да възрази;

- Тази дейност да не се монополизира, като се дава право само на колекторските фирми да я извършват. (В момента тя се извършва и от адвокатски кантори);

- Достъпът на колекторските фирми до ЦКР (централен кредитен регистър) също да бъде регламентиран;

- И други.

Проектозаконът е във фаза на обществено обсъждане - позиции и коментари се събират до 18 февруари.

Обратен завой за по-малко от месец

"За последните дванадесет години за пръв път има министър, който ги слага на водещо място в своята политика. Без потребители няма икономика и това е безспорно. Икономическата криза е и следствие от занемарената потребителска защита." Това е цитат от съобщението на НАЗП по адрес на Нинова от 20 януари. Тогава организацията изказа своята и на членовете си благодарност и уважение към вицепремиера за всичко, което прави до момента за българските потребители.

"Вие видяхте болката на българския потребител и му дадохте надежда.

Вие инициирахте спирането на необосновано високата цена на тока за потреблението.

Вие се опълчихте срещу икономически пазарни мастодонти, които се опитват през задния двор да бръкнат в джоба на българите.

Вие обещахте и в рамките на две седмици изготвихте законодателство, което да регламентира сектор, представляващ рана в потребителската защита", се казва в позицията на асоциацията, поместена на интернет страницата й.