Пълен обрат. Така най-кратко може да се определи старта на европейските електроенергийни борси на "пазар ден напред" през новата седмица. Прегледът на този сегмент показва, че цените се връщат към по-нормални нива, въпреки че на годишна база, спрямо същия период на 2019 година, те варират с около 10 до 15 евро за MWh , но под 10 до 15 евро за MWh спрямо отчетените месец по-рано. Дали тази тенденция на понижаващи се борсови цени ще се запази е трудно за прогнозиране.

През изминалата седмица, постигната цена на електроенергията в сегмента "ден напред", за доставка на 9 декември бе най-високата постигната цена на европейските електроенергийни борси. Спрямо стойността от 132.26 лева за MWh или 67.62 евро за MWh за 8 декември, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 9 декември нарасна до 76.00 евро за MWh (плюс 12.4 % ), според www.energylive.cloud, или 148.65 лв. за MWh (по данни на БНЕБ).

3е-news.net

По-високи цени в този сегмент с ден за доставка 9 декември бяха отчетени на електроенергийните борси в Румъния - 82.48 евро за MWh (ръст с 22.5 % спрямо ден за доставка 8 декември), Чехия, Словакия и Унгария - 80.63 евро за MWh (между 18.6 % - 19.7 %, Сърбия - 79.72 евро за MWh. Близка до тези стойности бе и цената на електроенергията на "пазар ден напред" и във Франция - 76.03 евро за MWh (плюс 13.9 %). Малко по-ниска беше в Белгия - 75.19 (8.3 %)и Германия - 75.03 евро за MWh (22.8 %).

Най-високата стойност на "пазар ден напред", регистрирана на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през изминалата седмица бе на 8 декември, с ден за доставка 9 декември, но все пак е доста под стойността, отчетена през втория ден на декември - 93.86 евро за MWh (най-висока в Европа). Затова пък с ден за доставка 14 декември, или първия ден от новата седмица цената спада до 46.2 евро за MWh, но остава между 7 и 8 евро по-висока отпреди година.