Обмисля се прозорец за преместване на партидите за втора пенсия от частните фондове към НОИ за хората, които вече са изпуснали сроковете. Това стана известно от коментар по темата на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева в Министерския съвет.

През 2021 година ще се пенсионират първите, които са осигурявани в два стълба на пенсионната система - жените, родени през 1960 година.

Темата за изплащане на вторите пенсии и за възможността за гратисен период от няколко месеца за прехвърляне на партидите за хората, изпуснали сроковете, ще се обсъжда в началото на септември-октомври от всички заинтересовани - социалните партньори, МТСП, МФ, КФН, дружествата. Ще бъдат направени предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване.

По думите на министър Сачева темата е повдигната днес в контекста на увеличението на пенсиите с 6,7 на сто. Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от днес.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това, увеличение от днес ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв. Средният размер на пенсията ще стане 432 лева. Пенсиите ще се изплащат от 7 юли.