10 депутати от групата на "Обединени патриоти" са внесли проект на закон за допълнение в Закона за местните данъци и такси, с който предлагат да се въведе 50% по-нисък данък за автомобили с газова уредба.

Предложението е данъкът да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Сред подписалите се под проекта стоят имената на Валери Симеонов, Александър Сиди, Искрен Веселинов, Борис Ячев.

Ако се приеме, облекчението ще е за леките автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 тона, с произведена или допълнително монтирана газова уредба.

Изрично в текста на предложеното допълнение - ал. 5 към чл. 59 от ЗМДТ, се казва, че газовата уредба трябва да е вписана в свидетелството за регистрация на МПС.

Доказан факт, е че тези автомобили не замърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен, пише в мотивите към законопроекта. По тази причина, според вносителите, за тези МПС не е правомерно налагането на нова компонента от "екологичен коефициент". Икономическата логика показва, че в 99% от случаите тези газови уредби се ползват с оглед на икономически по-изгодното гориво, се казва още в мотивите.

Вписването на газовата уредба в талона би следвало да се приеме като доказателство за висока екологичност и да се признае като фактор за намаляване на данъка на автомобила, отбелязват вносителите на проекта.