Oчаква се да бъдат ревизирани данните за брутния вътрешен продукт на човек от населението поради номиналното отражение на резултатите от преброяването върху показателя и той аритметично ще се увеличи. Това каза в интервю за БТА председателят на Националния статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски.

По същата причина се допуска, че и данните за смъртността и раждаемостта ще бъдат по-високи. НСИ ще започне преизчисляването на тези показатели, след като бъде подготвена окончателната оценка на броя на населението, което се очаква да стане през втората половина на тази година.

Инфлацията

Председателят на НСИ не се ангажира с прогнози за темповете на нарастване на инфлацията в страната, за да не даде това отражения върху бизнеса и икономиката като цяло, но заяви, че ситуация, подобна на тази в Турция, у нас не може да се очаква, защото проинфлационните фактори в нашата съседка са други. За България Сергей Цветарски отбеляза, че са налице основните фактори, които генерират инфлацията. Когато настъпят драстични промени в цените на горивата и енергията, което виждаме през последните месеци, е ясно, че инфлацията ще "подскочи", защото това е в основата на всички останали ценови изменения, каза Цветарски.

Сред новите стоки в потребителската кошница за 2022 г. са етиловият спирт и предпазната маска за лице

НСИ всяка година подготвя промени в списъка от стоки и услуги от голямата и малката потребителска кошница. Председателят на НСИ посочи, че за 2022 година в потребителската кошница няма отпаднали стоки и услуги, но са включени стоки, свързани с пандемията от КОВИД-19, а именно: етилов спирт; предпазна маска за лице за еднократна употреба и антибактериален гел за ръце. Добавени са също така и овче саламурено сирене; кафе на капсули; дамски спортен клин; прахосмукачка-робот и изследване за наличие на КОВИД-19 инфекция чрез PCR тест.

Улеснения за бизнеса

В края на миналата година правителството прие Стратегията за развитие на Националната статистическа система на България до 2027 г., напомни Цветарски и добави, че не трябва да очакваме, че след седем години вече няма да е актуално казаното в "Дванадесетте стола", че статистиката знае всичко, само не знае колко стола има в СССР, респективно в РБ. НСИ през 2027 г. може и да няма тази "ценна" информация, но пък една от целите в стратегията му е респондентите да бъдат разтоварени от необходимостта по два или дори и по три пъти да предават информация за съответните изследвания на НСИ, а тя да се събира от статистиката през съответните административни регистри. Този процес обаче е зависим от състоянието на информационната структура в страната, която в момента е незадоволителна и не позволява увеличаване на дела на регистровата информация за статистически цели. Въпреки това вече има добри примери като единната входна точка на НСИ и НАП, като информацията, подадена към една от двете институции, не се подава и към другата, каза Сергей Цветарски. НСИ разработва и се очаква включване на още един партньор в тази интеграция - Агенцията по вписванията, което ще освободи респондентите от задължението да подават по два пъти една и съща информация. Цветарски уточни, че не е възможно НСИ да събира информация изцяло през регистри, защото има данни - например за вероизповедание, етническа принадлежност, здравно състояние, които могат да бъде събрани само по време на преброяването, тъй като такава информация не се съдържа в нито един регистър.

Информация с добавена стойност

В стратегията националната статистика си е поставила цел да подава информация с добавена стойност, като тя се получава чрез обвързване на данни от различни източници. Например връзката между данните от текущата демографска статистика и тези от преброяването, което многократно повишава информационната им стойност. Амбицията е също да има промяна в начина на поднасяне на статистическата информация, като се планират нови дигитални продукти - инфографики, илюстрации на данни, което ще улесни възприемането на информацията, както и ще даде възможност потребителят сам да получава нужната му информация чрез информационните системи онлайн, отбеляза Сергей Цветарски. Той напомни, че това и сега е възможно чрез системата Инфостат, но с промените се очаква тези възможности да се обогатят, защото в зависимост от показателите, от които се интересуваме, в момента данни могат да се предоставят само за последните десет години.