През май 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна в сравнение с последните три месеца и след като през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г., когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета "Виденов", показва последното проучване на Националният статистически институт (НСИ), цитирано от БНР.

Общият показател на бизнес климата нарасна през май с 11,8 пункта, заличавайки час от драматичния спад с близо 42 пункта през април, когато индексът се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година.

Подобрението е в резултат на позитивни мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през май с 11,4 пункта след срив с 31,8 пункта месец по-рано, като подобрението се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-позитивни.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина, показват последните данни на НСИ.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да без промяна през следващите три месеца.

През май 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" отскача със 17,3 пункта от априлското дъно, когато индексът се срина с цели 45,6 пункта. Подобрението е в резултат главно на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава намалена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 70.1% от предприятията. На второ място остават затрудненията, свързани с недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени строителните предприемачи предвиждат известно повишение на продажбите цени в сектора, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.

През май съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отчита добър отскок с 16,2 пункта спрямо дъното през април, когато индексът се срина с 52,0 пункта. И тук има подобрение на прогнозите на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и повишени очаквания по отношение на обема на продажбите и поръчките от доставчиците през следващите три месеца.

Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, като се отчита нарастване на негативното влияние на фактора "недостатъчното търсене", който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

По-слабо повишение през май с едва 2,5 пункта отчита съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" след срив с 47,1 пункта през април. Това слабо подобрение се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, докато очакванията за следващите три месеца леко се подобряват.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене са най-сериозните проблеми, затрудняващи бизнеса в сферата на услугите.

Мениджърите предвиждат цените да запазват своето равнище през следващите три месеца.

Ден по-рано Европейската комисия представи данни от последното си аналогично проучване за ЕС и в частност за България през май, като резултатите от него припокриват до голяма степен днешното леко позитивно бизнес проучване на НСИ.