През август 2020 г. стопанската конюнктура в страната отбелязва положителна промяна за четвърти пореден месец, след като през април бизнес климатът се срина до най-ниско ниво от февруари 1997 г., когато беше в сила финансово-икономическата криза след управлението на кабинета "Виденов", показва последното проучване на Националният статистически институт (НСИ), цитирана от БНР.

Подобрението на бизнес климата обаче е доста по-слабо от това през предходните няколко месеца и съответният показател продължава да остава далеч под неговото дългосрочно ниво след срива през март и април в резултат на въведените тогава строги ограничителни мерки за овладяване на коронавирусната пандемия.

Слабото подобрение през август се дължи най-вече на по-благоприятния бизнес климата в сферата на услугите при запазване на бизнес нагласите в промишлеността и строителството близо до юлските им нива и при влошаване в търговията на дребно.

Общият показател на бизнес климата се повишава през август с едва 0,5 пункта след растеж с 2,5 пункта през юли и силен отскок с 11,4 през юни и с 11,8 пункта през месец май. По този начин продължава да се заличава за четвърти пореден месец част от драматичния спад с близо 42 пункта през април, когато индексът се доближи на едва 4,4 пункта от рекордното си дъно от февруари 1997 година.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, остава на едно ниво за трети пореден месец, като се отчита известно подобрение на осигуреността на производствени поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца, отчита НСИ.

Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене от чужбина и от страната, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на тяхното негативно влияние.

По отношение на продажните цени промишлените мениджърите не предвижда повишение през следващите три месеца.

През август 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" също се задържа приблизително в нивото от юли, когато се понижи с 1,8 пункта. През май индексът нарасна със 17,3 пункта, а през юни с 14,4 пункта, успявайки да заличи част от срива с цели 45,6 пункта през април.

Строителните предприемачи смятат, че настоящата им производствена активност се подобрява, като и техните прогнози за следващите три месеца са оптимистични.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следваната от недостига на работна ръка.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.

През август съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 2,9 спрямо юли, когато нарасна с 6,4 пункта. През май и юни този индекс отскочи силно съответно с 16,2 и с 15,8 пункта, заличавайки част от драматичния спад през април, когато индексът се срина с 52,0 пункта.

Влошаването в сектора се дължи на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца.

Леко се влошават и мненията за обема на продажбите и на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не очакват повишение на цените през следващите три месеца.

Повишение през август с 4,6 пункта отчита съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" след нарастване с 8,2 пункта през юли, запазвайки по този начин тенденцията на постепенно възстановяване през последните четири месеца след срива с 47,1 пункта през април (повишение с 2,5 пункта през май и със 7,0 пункта през юни). Това подобрение се дължи на по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им за настоящото търсене на услуги, но при влошаване на очакванията за следващите три месеца

И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващи бизнеса, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Преобладаващата част от мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазят своето равнище през следващите три месеца.