През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 479 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 982 млн., като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Сезонни данни показват растеж от 3.6 на сто на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.