Съветът на ЕС съобщи, че е приел днес окончателното въвеждане на по-безопасни и по-аеродинамични кабини на камионите. От 1 септември 2020 г. по европейските пътища ще започнат да се движат камиони с по-заоблена предна част на кабината, като целта на промените е повишаването на безопасността и намаляване на замърсяването на околната среда, се отбелязва в съобщението.

Решението изменя правилата за максималния размер на камионите, като позволява те да бъдат по-удължени и с по-заоблена предна част, без да се намалява пространството за товарите. Удължената предна част на кабината ще ограничи "мъртвите зони" за видимостта на водачите, така че уязвимите участници в пътното движение, като пешеходците и колоездачите, ще бъдат по-лесно забележими.

Очаква се промените да допринесат за намаляване на щетите и нараняванията, причинени на други участници в движението по пътищата в случай на сблъсък с товарно превозно средство. Според оценки на Европейската комисия, това би могло да спаси до 500 човешки живота годишно, главно на пешеходци и колоездачи в градовете, се отбелязва в съобщението.

Предвижда се намаленото въздушно съпротивление от камионите да понижи разхода на гориво с до 10 на сто и това се разглежда като мярка в защита на околната среда. За да достигнат до пазара, по-обтекаемите кабини трябва да отговарят на необходимите изисквания за одобрение. Допустимата допълнителна дължина на камионите може да се използва само за понижаване на въздушното съпротивление на кабината, но не и за увеличаване на товароносимостта на превозното средство, гласят новите правила