Издаването на персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ) по електронен път вече се заявява по нов начин, съобщиха от институцията.

Процедурата вече се случва чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства и телефони. 

Електронната услуга на институцията изисква наличие на смартфон с инсталирано приложение на "Евротръст Технолъджис" АД за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис, което може да бъде изтеглено от Google Play или App Store.

Програмният продукт на НОИ е достъпен на интернет страницата на института в рубрика Е-услуги/Издаване на ПИК по електронен път. Към него са публикувани, както кратко ръководство за издаване на ПИК на НОИ по електронен път, така и инструкция за квалифицирана идентификация на лица през мобилното приложение на доставчика на квалифицирани удостоверителни услуги.