Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2021 г., съобщиха от институцията. 

Задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2021 г., условията за финансиране на дейността и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение са публикувани на интернет страницата на НОИ. Сред изискванията са:

  • Стаите с две легла и самостоятелен санитарен възел да са ремонтирани преди не повече от 5 години, считано от 1 януари 2021 г.;
  • Да осигуряват диетично хранене;
  • Да имат кадрова осигуреност според броя легла, с които участват в процедурата;
  • Доплащането за 1 храноден да е не повече от 18.00 лева;
  • Сумата за резервация да е не повече от 30.00 лева.

Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 19 февруари 2021 г.

През 2020 г. НОИ сключи договори с 20 юридически лица за общо 49 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната програмата за профилактика и рехабилитация започна на 1 юни и продължи до 31 декември 2020 г., като от нея се възползваха общо 28 119 лица.