Националният осигурителен институт (НОИ) обявява, че размерът на средния осигурителен доход за България за месец януари 2022 г. е 1186,57 лв. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2021 г. до 31 януари 2022 г. е 1171,56 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.