В заключенията на мисията на МВФ в България се казва, че мерките на правителството, взети заради пандемията през последните месеци, са изключително правилни, което означава, че сме на верен път. Това обобщи министър-председателят Бойко Борисов преди началото на провелото се онлайн правителственото заседание, за да опровергае, по думите му, (президента) Радев и неговите съпътстващи.

От видео, качено на страницата му, във фейсбук, може да се проследи как и какво премиерът чете пред министрите резюме от доклада на мисията на МВФ за България.

Какво от доклада избра да отбележи Борисов

Премиерът изтъкна одобрението на МВФ за по-големите разходи на правителството, направени заради пандемията.

Увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на кризата. По-големите социални разходи за догодина са от полза за обществото.

Из доклада:

Постоянното увеличение на тези разходи ще осигури допълнителен стимул за търсене, който, към настоящия момент, би помогнал за справянето с кризата.

Препоръчва се още пари да се инвестират в образование - ще осигурим допълнително 700 милиона лева, каза Борисов.

МВФ очаква фискалният (бюджетният) дефицит да е по-нисък от планирания в резултат на стабилното изпълнение на приходната част, а салдото по текущата сметка би следвало да остане на излишък, отбелязва Борисов.

Из доклада:

Проектът на бюджет за 2021 г. надгражда над повечето антипандемични мерки и въвежда нови фискални инициативи, които ще подкрепят икономическата активност. Бюджетният дефицит е планиран да достигне съответно 4,4 и 3,9% от БВП през 2020 г. и 2021 г., като включва сходно ниво на дискреционни антипандемични мерки (около 2,5% от БВП през всяка година). Ние оценяваме стабилната фискална подкрепа като цяло и значителното увеличение на някои социални разходи (пенсии и обезщетения за безработица) през 2021 г.

След като възстановяването настъпи, фискалната рамка да бъде насочена към постигане на 1.8% от БВП дефицит за 2023 г. чрез прилагане на мерки за допълнително повишение на събираемостта на данъците.

България навлезе в кризата със значителни буфери за осъществяване на политики и доверие, чете Борисов. "Така сме управлявали ние с вас. На жаргона: мазнинка да имаме за тежките времена", коментира премиерът.

Благодарение на мерките - МВФ не очаква безработицата да се увеличи рязко. Политиките бяха подходящо насочени към подпомагане на здравната система, физическите лица и фирмите, като същевременно запазиха стабилността на финансовия сектор, сиреч не фалирахме държавата, подчерта Борисов.

Из доклада:

"С отслабването на пандемията и настъпването на фазата на възстановяване, схемата за субсидиране на заплатите "60/40" може постепенно да стане по-фокусира на към поддържане на жизнеспособни (а не на всички допустими) работни места. По-голяма подкрепа за намаляване на неефективните фалити може да бъде осигурена чрез по-добро покриване на евентуалния недостиг на ликвидност и собствен капитал на жизнеспособни фирми.

Ще трябва да се въведат силни стимули, за да се насърчат фирмите със солидни, устойчиви на пандемия бизнес планове, да се възползват от подкрепа, като същевременно се възпре използването на средства от фирми, които са на път към фалит по структурни причини или такива, които могат да се справят сами".

От мисията на МВФ са отбелязали, че страната ни е направила още една крачка за интеграцията си с партньорите от Европейския съюз, като се присъедини към Валутния механизъм II и Банковия съюз.

Министър-председателят благодари на министрите за постигнатото но и ги призова да продължават със социално-икономически мерки, които са в полза на бизнеса и гражданите. "Важно е да има и мерки за фискална консолидация в средносрочен план, когато пандемията е зад гърба ни и когато икономическото възстановяване е силно", отбеляза премиерът пред членовете на кабинета.