От Националната агенция по приходите (НАП) са започнали проверка в Община Ловеч, свързана с обредните дейности, съобщиха от  приходната агенция.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) се е самосезирала по медийни публикации и също извършва проверка в местния гробищен парк "Скобелево", съобщи  и.д. директор Росица Милчева пред БТА.

Проверката, която приходната агенция е започнала, е във връзка с писмо от "БЕТА ТРАУР 84" ЕООД, постъпило в Централно управление /ЦУ/ на НАП и е за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО) на Община Ловеч, посочват от агенцията.

В хода на проверката ще бъдат изследвани организацията на дейността на Общината, свързана с обредната ѝ дейност, както и поставените в писмото на "БЕТА ТРАУР 84" ЕООД въпроси: липса на цени за различните видове траурни стоки, пазарни ли са цените по тази стопанска дейност, подлежат ли сделките на данъчно облагане по реда на Закона за подоходно корпоративно облагане /ЗКПО/ и как се отчитат формираните приходи от тях.

При установяване на обстоятелства, водещи до отклоняване на данъчното и осигурително облагане, екип от проверяващите - двама инспектори от дирекция "Контрол" на ТД на НАП - Велико Търново, сектор "Проверки" - ИРМ Плевен, ще преценят необходимостта от възлагане на последващи контролни действия /ревизия/спрямо Бюджетна дейност "Обреди", която стопанисва и управлява общинските гробищни паркове на територията на Ловеч. Законоустановеният срок за приключване на проверката е 13 май 2022 г., посочват още от приходната агенция.

Регионалната здравна инспекция в Ловеч също проверява местния гробищен парк "Скобелево", относно чистотата и проблеми свързани с новоизкопани гробни места, след подаден сигнал и медийни публикации, заяви за БТА и.д. директор д-р Росица Милчева.

По думите й сигналът е за изхвърлянето на отпадъците и огражденията на гробищния парк. Във връзка с медийни публикации за проблеми с новоизкопани гробни места и приложени снимки на гробове, пълни с подпочвени води, от РЗИ са се самосезирали и е организирана цялостна проверка. "Изискали сме от община Ловеч информация, свързана с кадастъра, тъй като в жалбата са посочени два парцела, които ние трябва целенасочено да проверим."

По-рано стана ясно, че собственици и служители на частните траурни агенции в Ловеч искат преразглеждане на Наредбата за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на община Ловеч, както и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги в частта за траурните дейности. Обвиняват в монопол общинската бюджетна дейност "Обреди".