Националната агенция по приходите започна проверки за спазването на осигурителното и данъчно законодателство при наемането на работници по строителните обекти в страната.

До момента са възложени инспекции на над 80 строежа на територията на цялата страна. В Пловдив са предвидени 16 проверки. Инспекторите на НАП влизат в строителни компании на база издадените от общините разрешения за строеж, свързването им с електрическата мрежа и потреблението на електрическа енергия, като комбинацията от тези фактори е индикатор за очаквания брой заети на обекта.

Инспекторите на приходната агенция следят за това дали служителите имат сключени трудови договори, дали се осигуряват върху реалния доход, който получават, дали се спазва обявеното работно време, или формално е деклариран намален работен ден, а в действителност се извършват строителни дейности по-дълго.

Ревизорите проверят също дали се подават редовно задължителните осигурителни и данъчни декларации, дали се превеждат осигурителните вноски на работниците в срок, както и дали не са нарушени по някакъв начин техните трудови права.

От НАП уточняват, че строителството е един от рисковите браншове по отношение на спазването на осигурителното и данъчно законодателство в страната. Част от мерките, с които приходната агенция третира риска от неспазването на задълженията в този сектор, е информационната кампания - "Заплата в плик". Инициативата има за цел да запознае работниците и служителите с това какви са рисковете, ако се съгласяват да не ги осигуряват на реалния им доходи и вземат част от възнаграждението си "под масата".

На специално създаден сайт - https://zaplatavplik.bg, всеки може да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход чрез т. нар. "калкулатор на загубите".